Firmware SDK
 All Data Structures Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages
jsmn.h
1 #ifndef __JSMN_H_
2 #define __JSMN_H_
3 
4 #include <stddef.h>
5 
6 #ifdef __cplusplus
7 extern "C" {
8 #endif
9 
17 typedef enum {
18  JSMN_UNDEFINED = 0,
19  JSMN_OBJECT = 1,
20  JSMN_ARRAY = 2,
21  JSMN_STRING = 3,
22  JSMN_PRIMITIVE = 4
23 } jsmntype_t;
24 
25 enum jsmnerr {
26  /* Not enough tokens were provided */
27  JSMN_ERROR_NOMEM = -1,
28  /* Invalid character inside JSON string */
29  JSMN_ERROR_INVAL = -2,
30  /* The string is not a full JSON packet, more bytes expected */
31  JSMN_ERROR_PART = -3
32 };
33 
40 typedef struct {
41  jsmntype_t type;
42  int start;
43  int end;
44  int size;
45 #ifdef JSMN_PARENT_LINKS
46  int parent;
47 #endif
48 } jsmntok_t;
49 
54 typedef struct {
55  unsigned int pos; /* offset in the JSON string */
56  unsigned int toknext; /* next token to allocate */
57  int toksuper; /* superior token node, e.g parent object or array */
58 } jsmn_parser;
59 
63 void jsmn_init(jsmn_parser *parser);
64 
69 int jsmn_parse(jsmn_parser *parser, const char *js, size_t len,
70  jsmntok_t *tokens, unsigned int num_tokens);
71 
72 #ifdef __cplusplus
73 }
74 #endif
75 
76 #endif // __JSMN_H_
Definition: jsmn.h:40